Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Bez názvu – kópia – kópia(11)

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Termíny prihlášek: do 15.června a pak do 31. července
Príjmačky: individuálně, možnost každý týden

Spolupracující internáty a koleje v blízkosti školy nebo v centru Brna, cena cca 110 EURO. také možnost ubytování v soukromí – studentské byty. Brno je studentské město.

Po absolventech Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně je velká poptávka. Většina jich pracuje v oblasti podnikání nebo ve veřejné samosprávě a také ve vlastním podnikání.

Naše absolventy najdete prakticky všude, i v televizi !

Jan Vorel – finalista první soutěže MasterChef 2019 Bc. Aleš Svojanovský, absolvent oboru Management hotelnictví prezident CBA

Bc. Lukáš Šinogl, absolvent oboru Management cestovního ruchu úspěšný manažer hotelového resortu THE BEST BEACH RESORT IN TANZANIA AND ZANZIBAR , který získal několikrát světovou cenu za vedení hotelu.

Ing. Radek Bortlík, absolvent oboru Management hotelnictví manažer komunikace, Český rozhlas Brno

Bc. Adéla Blažková, absolventka oboru Management cestovního ruchu majitelka kočičí kavárny Ing. Jaromír Jurka, absolvent oboru Management hotelnictví majitel kavárny

Bc. Rastislav Velecký, absolvent oboru Management cestovního ruchu Business Manager Mgr. Ivana Hříbová, absolventka odborná vyučující na střední škole …… a mnoho dalších

Škola není kapacitně omezena.

Ubytovací, prospěchové a sociální stipendia.

VŠOH je členem nebo spolupracuje s těmito organizacemi:

• Asociace soukromých vysokých škol

• Asociace hotelů a restaurací

• Společnost pro výživu

• Svaz obchodu a cestovního ruchu

• Česká barmanská asociace

• Společenstvo cukrářů ČR

• Regionální hospodářská komora

• Asociace kuchařů a cukrářů ČR

• Asociace průvodců

. Asociace číšníků ČR

• Asociace průvodců České republiky

• Česká marketingová společnost

• Technická komise pro senzorickou analýzu při ČIA v Praze (Český Institut pro akreditaci)

• Česká technologická platforma při České potravinářské komoře, Praha

• Společnost pro výživu

. Asociace ochrany spotřebitele

. Centrála cestovního ruchu Jihomoravského kraje

. Regionální hospodářská komora Brno

Výsledky spolupráce s organizacemi se promítají přímo do výukového procesu.

Cílem studia je připravit absolventy pro zvládnutí řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí – v zařízení cestovního ruchu a gastronomie, např. v hotelích, v hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních, ale také i v neziskově orientovaných institucích cestovního ruchu. Dále také v malých a středních podnicích, v orgánech státní správy a samosprávy i v samostatném podnikání.

Zvláštní pozornost věnuje VŠOH studentům ze Slovenska – řada z nich zůstává jako kvalifikovaná pracovní síla na trhu práce v Jihomoravském kraji. Vysoká škola obchodní a hotelová v současnosti spolupracuje s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s Centrálou cestovního ruchu Jihomoravského kraje, s regionální sekcí Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, s Asociací hotelů a restaurací a s dalšími profesními organizacemi, s Regionální hospodářskou komorou, s nejvýznamnějšími brněnskými hotely, cestovními kancelářemi a firmami z oblasti gastronomického vybavení, potravinářského průmyslu, dopravy a logistiky, s Veletrhy Brno aj.

Malý náhled na konkrétní spolupracující firmy a firmy, kde můžete najít naše absolventy:

Cestovní kancelář FISCHER, nám. Svobody 13, 602 00 Brno

Student Agency k. s., nám. Svobody 17, 602 00 Brno Hotel Passage a.s.

BRNO INN a.s.

Hotel Sharingham, s.r.o.

Orea Resort Santon Brno

Orea Hotel IRIS.

Pavlov Hotel myslivna Brno

Hotel Panon,

Hodonín Victory hotel Brno s.r.o.

Hotel Continental

Brno Café Brussel,

Brno HZ Restaurace s.r.o.

Hotel Barceló

Hotel Courtyard Mariott Brno

CK Adria

CK Scandia Jablonec nad Nisou

Surfbar Restaurant Jedovnice

OREA HOTEL VORONĚŽ

I. M Hotel, Praha Savencia

Fromage&Dairy CZ,a.s. Milka a.s.

Vinařství Sádek s.r.o.

Kvasar, s.r.o.

Ekologická rodinná firma – Ing. Jan Dvorský Sonnetor s.r.o., Čejkovice

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE

Znovín Znojmo,

Mgr. Pavel Pilcher – kozultace a realizace projektů pro rozvoj CR Vinařství a BIO Vinařství

Ing. Peter Marcinčák, Mikulov Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí, Hlavní 113, 691 81 Březí

Asosiace soukromých zemědělců region Rychnov nad Kněžnou

Asociace hotelů a restaurací ČR, Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1

ADOSA a.s.,Rosice

Centrála Cestovního Ruchu – Jižní Morava,

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace Brno a další.

Přidej se do facebookové skupiny a zeptej se této fakulty na to, co tě zajímá ↓

facebook-group

O fakulte / univerzite

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno /VŠOH/ nabízí v rámci prezenčního i kombinovaného bakalářského studia tři velice žádané profesní obory:

– Management hotelnictví a cestovního ruchu

– Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

– Bezpečnost společnosti – potravinová bezpečnost

VŠOH vystihuje: Studuj co tě baví. Studuj, co tě uživí. Studuj, co lidé po skončení pandemie s COVID -19 ocení ! Gastronomii, hotelnictví, cestovní ruch a bezpečnost!

Často kladené otázky

Na naši školu přicházejí zájemci, aby si zvýšili svoji konkurenceschopnost a uplatnění na současném pracovním trhu. Výuka odborníky, praxe a skutečné kontakty a také možnost studia v zahraničí, jsou to nejcennější, co může škola svým studentům nabídnout.
Studované obory v oblasti hotelnictví, cestovního ruchu a gastronomie jsou unikátní. Akreditovaný obor Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch je jediný akreditovaný v ČR.
VŠOH je součástí programu Erasmus+. Studenti mohou studovat jeden nebo dva semestry na zahraničních partnerských školách a absolvovat studijní a absolventské praktické stáže v zahraničí. Vycestovat mohou např. do Španělska, na Tenerife, Portugalska, Řecka, Francie, Norska, Belgie, Polska, Turecka, Lotyšska, Makedonie, Bulharska a dalších zemí. Zkoušky v zahraničí jsou jim uznány namísto zkoušek na VŠOH.
Kdo si vybírá vysokou školu moudře, vybírá si podle uplatnění. A to je podstata úspěchů našich absolventů. Ideální uchazeč je ten, kdo má zájem o podnikání a ekonomiku v hotelnictví, gastronomii a cestovním ruchu a má /nebo bude mít/ maturitní vysvědčení.
Ne nejsou. Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je dosažení úplného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Dokládá se maturitním vysvědčením.
Podle kapacitních možností přijímá VŠOH přihlášky průběžně. Přihláška se podává prostřednictvím www stránek školy www. hotskolabrno.cz
Prezenční forma studia – pondělí až čtvrtek Kombinovaná forma studia (dálková) – tříleté bakalářské studium — kombinace prezenční a distanční formy studia – výuka sestává ze 4 soustředění za semestr vždy v pátek a sobotu.