Stavebná fakulta UNIZA

Bez názvu – kópia – kópia(4)

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

Termín podania prihlášok je 31.5.2020

https://svf.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/prijimacie-konania

Významní absolventi:

Ing. Ján Bujňák, PhD. – vicepresident, Peikko Group

Ing. Ján Urda – riaditeľ, Výskumný a vývojový ústav železníc 

Ing. Juraj Serva – výkonný generálny riaditeľ Cesty Nitra a.s.

Ing. Imrich Bekeč – hlavny inžinier dialničných projektov, Doprastav a.s.

Dr. Ing. Ján Bušovský – riaditeľ projekčnej spoločnosti železničnej infraštruktúry, Prodex spol. s r. o.

Ing. Ružena Moravčíková, PhD. vedúca oddelenia kontroly kvality a skúšobníctva, Investičná výstavba a správa ciest – Žilina

štupendiá motivačné, sociálne, prospechové, mimoriadné, odborové, firemné

Brigadovať popri štúdiu nieje problém, už počas štúdia majú projekčné a stavebné firmy záujem o brigadnicku formu spolupráce.

Projektovanie a technická príprava stavieb, realizácia, stavebný a technický dozor, stavbyvedúci, technológ, rozpočtár, odborný pracovník v útvaroch štátnej správy, riadení prevádzky   a údržby budov. 

 

Medzi najväčších zamestnávateľov našich absolventov patria firmy: 

 Váhostav, Strabag, Peikko, ŽSR, Eurovia, Cesty Nitra, Inset, Metrostav, Doprastav. Reming, Kros, NDS, SSC, Skanska, Hilti a ďalšie.

Přidej se do facebookové skupiny a zeptej se této fakulty na to, co tě zajímá ↓

facebook-group

O fakulte / univerzite

Fakulta rozvíja pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť v oblasti cestného, železničného a pozemného staviteľstva, objektov dopravných stavieb, dopravného plánovania, technológie a manažmentu stavieb a tiež v súvisiacich oblastiach tvoriacich teoretické základy uvedených činností – stavebnej mechaniky, pružnosti a plasticity, geodézie, geotechniky, hydrauliky, hydrológie, stavebnej fyziky a materiálového inžinierstva. 

Často kladené otázky