Prague College

Přihlášku ke studiu si můžete podat kdykoliv v průběhu roku. Platí, že čím dříve ji podáte, tím více výhod můžete získat.
Přijímací řízení probíhá s uchazeči individuálně v průběhu celého roku. Podle zvoleného programu doporučujeme zájemcům dokončit přijímací proces do 30. 5. nebo 30. 7.

Prague College nabízí svým studentům ubytování v několika studentských rezidencích v Praze. Koleje se nachází v dostupné vzdálenosti od obou kampusů Prague College. Nabízí vybavené dvoulůžkové pokoje se společnou kuchyní na patře. Cena za osobu se podle zvolené koleje pohybuje od 8500 Kč do 10 500 Kč.

Do bakalářských a magisterských programů každý rok přijímáme přes 150 studentů.

Průměrný počet studentů ve třídách je 15. Máme tak jeden z nejnižších koeficientů počtu učitelů na počet studentů.

Všichni přijatí studenti se mohou ucházet o finanční podporu. Máme dva základní typy stipendií –⁠ tzv. Academic Excellence Award (prospěchové) a tzv. Social and Professional Engagement Award (za tvůrčí výsledky s celospolečenským dopadem). Stipendium může hradit 5 % až 30 % školného v bakalářském studiu a 10 % až 40 % v magisterském studiu.

Možnost prvního pracovního uplatnění se nabízí studentům skrze síť partnerských firem a organizací:

ExxonMobile,

AB-InBev,

Hays,

Amaris,

Aerofilms,

Artyčok.TV,

Radio 1,

Vodafone,

PragueFringe,

DHL,

Člověk v tísni,

Český rozhlas

Informace o Prague College v češtině: https://www.praguecollege.cz/informace-v-cestine/vitejte-na-prague-college

Informace o školném: https://www.praguecollege.cz/study-here/application/tuition-fees

Informace o partnerských organizacích: https://www.praguecollege.cz/industry-network

Aktuality a informace o pořádaných akcích: https://www.praguecollege.cz/news

Přidej se do facebookové skupiny a zeptej se této fakulty na to, co tě zajímá ↓

facebook-group

O fakulte / univerzite

Prague College, britská vysoká škola v Praze, byla založena roku 2004. Prague College se člení na tři fakulty, které zájemcům nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. Všechny programy jsou akreditovány a absolventské tituly BA (Hons), BSc (Hons), MA, MSc jsou udělovány britskou veřejnou vysokou školou Teesside University. Spolupráce s Teesside University zajišťuje vysokou kvalitu studia v souladu s britskými standardy na vysokoškolské vzdělávání. V průběhu celého studia studenti rozvíjejí své odborné dovednosti v reálných projektech orientovaných na praxi a vypracovávají lokální i globální případové studie. Nabízíme praxe a pracovní stáže v partnerských organizacích. Absolventi si tak na pracovní trh s sebou odnášejí reprezentativní portfolio uskutečněných projektů, jež odráží jejich pracovní schopnosti i profesní potenciál.

Často kladené otázky

Přijímací řízení začíná informativním pohovorem se zájemcem o studium, který se týká jeho preferencí. Na jejich základě studijní poradce vyhodnotí studijní program, který je pro něj nejvhodnější. Rozhodující je závěrečný pohovor s vyučujícím, který probíhá na osobní úrovni přímo v Praze na Prague College nebo online prostřednictvím videohovoru.
Je potřeba vyplnit elektronickou přihlášku a předložit potvrzení o dosaženém vzdělání, potvrzení o úrovni znalosti anglického jazyka a motivační dopis v angličtině. Pro přijetí do uměleckých oborů je nutné zaslat portfolio prací. Pro přijetí do magisterského studia vyžadujeme životopis a nejméně jeden doporučující dopis.
Ano, Prague College je soukromá vysoká škola. Více informací o školném najdete na naší webové stránce v sekci Tuition fees.