Metropolitní univerzita Praha

Přihlášky do: 26. října 2020
V akademickém roce 2020/2021 výjimečně rušíme přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů v českém jazyce.
Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu, až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech.
Přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů vyučovaných v angličtině se konají online.

Metropolitní univerzita Praha nedisponuje vlastním ubytovacím zařízením, ale zájemcům o ubytování doporučujeme ubytovatele, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme.

2000 (do všech studijních programů dohromady)

Studenti s pohybovým postižením si mohou v souladu se stipendijním řádem požádat o přiznání stipendia pro celou dobu studia na MUP. Všichni studenti pak mohou žádat o ubytovací stipendium.

• Vládní a nevládní instituce a organizace

• Mezinárodní a evropské instituce

• Úřady státní správy

• Média, diplomacie

• Neziskový sektor

• Soukromé firmy

• České podniky zaměřené na mezinárodní obchod

• Nadnárodní společnosti v oblasti produkce a obchodu

• České i zahraniční poradenské společnosti

• Vlastní podnikání

• Mediální organizace – vydavatelství, televize, rozhlasová stanice, internetové portály

• Komunikační agentury – PR, reklama

• Tiskové odbory na pozicích tiskových mluvčích státních, samosprávních i soukromých institucích

• PR v soukromém, veřejném i státním sektoru

• Agentury pro průzkum trhu a veřejného mínění

www.mup.cz

E-brožura – http://www.mup.cz/data/files/brozura.pdf

Online Den otevřených dveří – http://dod.mup.cz

Přihláška ke studiu – http://prihlaska.mup.cz

Přidej se do facebookové skupiny a zeptej se této fakulty na to, co tě zajímá ↓

facebook-group

O fakulte / univerzite

Popis fakulty / univerzity 

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo již téměř 15 000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských programů. V posledních letech přijímá univerzita do prvních ročníků přibližně 1 500 studentů, což ji řadí mezi největší soukromé vysoké školy v České republice. Univerzita v současné době poskytuje vzdělání téměř 4 000 studentů a nabízí studijní programy, které jsou vyučovány jak v českém, tak anglickém jazyce. Jako jedna z mála českých soukromých vysokých škol má statut univerzity.

MUP je vyhledávaným akademickým a studentským centrem pro studenty z celého světa. Spolupracuje s více než 200 partnerskými univerzitami nejen v rámci programu Erasmus+. Zároveň poskytuje širokou nabídku zahraničních studijních pobytů a stáží a v neposlední řadě programy Double Degree, které studentům umožňují studovat rok na partnerské zahraniční univerzitě a získat tak po ukončení studia diplom obou univerzit.

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Bakalářské studium (titul Bc. – 3 roky) ■ Anglophone Studies (PS, KS) ■ Cestovní ruch (PS, KS) ■ Humanitní studia (PS) ■ International Business (PS) ■ International Relations – Asian Studies (PS) ■ International Relations – European Studies (PS) ■ Mediální studia (PS, KS) ■ Mezinárodní obchod Podnikání v mezinárodním obchodě (PS, KS) ■ Mezinárodní vztahy – Asijská studia (PS, KS) ■ Mezinárodní vztahy – Evropská studia (PS, KS) ■ Veřejná správa Právo ve veřejné správě (PS, KS)

Magisterské studium (titul Mgr./Ing. – 2 roky) ■ Anglophone Studies (PS, KS) ■ Asijská studia (PS, KS) ■ Evropská studia a veřejná správa (PS, KS) ■ International Relations and European Studies (PS) ■ Mediální studia (PS, KS) ■ Mezinárodní vztahy a evropská studia (PS, KS) ■ Politologie (PS, KS) ■ Regionální studia a mezinárodní obchod (PS, KS) ■ Regional Studies and International Business (PS)

Doktorské studium (titul Ph.D. – 3 roky) ■ International Relations and European Studies (PS, KS) ■ Mediální studia (PS, KS) ■ Mezinárodní vztahy a evropská studia (PS, KS) ■ Politologie (PS, KS)

Rigorózní řízení ■ International Relations and European Studies ■ Mediální studia ■ Mezinárodní vztahy a evropská studia ■ Politologie

Často kladené otázky

Přihlášky do bakalářského a magisterského studia přijímáme do 26. 10. 2020.

Přihlášku můžete podat online na adrese prihlaska.mup.cz

Prostřednictvím studijního oddělení, informace naleznete zde: https://www.mup.cz/o-studiu/prijimaci-rizeni/, nebo kontaktujte studijní oddělení na emailu prijimacizkousky@mup.cz (studijní programy v českém jazyce) nebo na emailu study@mup.cz (studijní programy v anglickém jazyce). Přijímací zkoušky pro studijní programy v českém jazyce pro akademický rok 2020/2021 byly zrušeny. Pro více informací pro studijní programy v anglickém jazyce kontaktujte studijní oddělení na emailu study@mup.cz