Fakulta aplikované informatiky UTB

Bez názvu – kópia – kópia(8)

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše bati ve Zlíně

Prihlášky: 30.4. 2020 do bakalářských studijních programů, do 30.5. 2020 do magisterských studijních programů
Přijímací zkoušky jsou pro všechny studijní programy prominuty
Prihlášky: Do 31.5. 2020
Prijímačky: PRIJÍMAME VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

Dojíždějícím studentům UTB ve Zlíně je poskytováno ubytování ve 3 vysokoškolských kolejích v objektech U6 (Zlín, Antonínova 4379), U7 (Zlín, Štefánikova 150) a U12 (Zlín, nám. T. G. Masaryka 3050) v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích ve Zlíně. Úroveň ubytování je ve všech zařízeních velmi dobrá. Vedení kolejí a menzy zajišťuje ubytování také v externích zařízeních ve Zlíně. Každoročně se zvyšuje kapacita ubytovacích prostor a vynakládají se nemalé prostředky na jejich modernizaci. Současná ubytovací kapacita se pohybuje v rozmezí 950 – 1050 lůžek. Cena ubytování na kolejích se pohybuje od 2790 Kč do 3300 Kč.

Ing. Jiří Pálka, Ph.D., Absolvoval magisterské studium na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně. V rámci doktorského studia pracoval na vývoji pokročilých bezdotykových senzorů, včetně studie jejich implementace v projektech inteligentních budov. Během doktorského studia také absolvoval stáž na německé univerzitě Ruhr-Universitat Bochum. Od roku 2008 působí na pozici ředitele společnosti Business Logic, kde se mu podařilo za velmi krátký čas vystavět špičkový (v současné době 80 členný) vývojový tým, z velké části složený také z absolventů Univerzity Tomáše Bati. V současnosti pracuje společně se svým týmem na naplnění své vize „Zilicon Valley“, která si klade za cíl vytvořit ze zlínského údolí jedno z hlavních center vývoje software v České republice.

ubytovací stipendium, sociální stipendium, prospěchové stipendium, mimořádné stipendium

Fakulta spolupracuje s řadou regionálních firem v oblasti ICT, kde studenti nacházejí možnost přivydělat si při studiu a zároveň rozvíjet odborné znalosti a dovednosti v oblastech, které úzce souvisí se studovaným oborem.

Naši absolventi dlouhodobě nacházejí po všech stránkách atraktivní zaměstnání u českých i zahraničních firem, zejména v oblastech informačních a bezpečnostních technologií a v automatizaci výrobních systémů. Mnoho našich absolventů také založilo vlastní firmy zaměřené na informační technologie a další oblasti aplikované informatiky.

http://msc.utb.cz/ https://jobcentrum.utb.cz/index.php?lang=cz https://pripravka.fai.utb.cz/ http://studijni.fai.utb.cz/

Přidej se do facebookové skupiny a zeptej se této fakulty na to, co tě zajímá ↓

facebook-group

O fakulte / univerzite

Zajímá vás vše, co se týká počítačů? Baví vás moderní technologie? Máte zálibu v sestavování robotů nebo byste chtěli vyčistit virtuální svět od všech virů a záškodníků? V tom případě je Fakulta aplikované informatiky UTB právě pro vás! Nabízíme vám možnost studovat v pěti bakalářských oborech. Můžete si vybrat z oborů zabývajících se vytvářením nového software, navrhováním robotů a inteligentních systémů, zabezpečením počítačů i dat, programováním webů nebo kancelářskou administrativou. V případě, že budete chtít ve studiu pokračovat i na magisterském stupni, můžete si vybrat dokonce z šesti magisterských oborů. Co vás tam čeká? Nové zkušenosti s moderním zabezpečením budov, automatickým řízením technologických procesů nebo vedení informatiky pro středoškoláky. Pokud by vám to stále nestačilo, dejte se na cestu doktorského studia a změňte svět svým výzkumem. Při studiu vám pomůže nejmodernější hardwarové i softwarové vybavení a společná práce v rámci nejrůznějších projektů z praxe. Učit se budete od těch nejlepších. Chcete se zlepšit nejen ve studovaném oboru, ale i v jazyce? Nabízíme vám výjezdy na studijní nebo pracovní stáže takřka do celého světa. A co po škole? Práci máte jistou. Ať už u malé firmy, národní nebo té nadnárodní. Na informatiku narazíte na každém kroku. V dnešním rychle se rozvíjejícím světě se rozhodně neztratíte. Uplatnění můžete najít i ve Vědeckotechnickém parku nacházejícím se hned vedle fakulty. Najdete tam nejen moderní zařízení pro výzkum, ale i příjemné prostředí pro práci.

Často kladené otázky

Přihlášky lze podávat až do 30. 4. 2020.
Následujte postup, na který vás bude navádět odkaz: www.eprihlaska.utb.cz. Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.
Administrativní poplatek činí 400 Kč. Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Přijímací zkouška je pro akademický rok 2019/20 všechny studijní obory v bakalářském stupni studia prominuta.

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta zpravidla zasedá v předem stanovených termínech. Uchazeči, kteří splňují podmínky pro přijetí, jsou na jeden z těchto termínů pozváni emailem a je jim předáno rozhodnutí o přijetí ke studiu a jsou ke studiu zapsáni. Ostatním uchazečům je rozhodnutí zasláno poštou.

Výsledek přijímacího řízení můžete sledovat on-line, a to po přihlášení na vaši e-přihlášku. Počty přijímaných studentů v jednotlivých studijních oborech určil děkan FAI na základě normativu přiděleného MŠMT pro UTB a budou uveřejněny nejpozději 1. 6. 2020.

Na studiu může být uchazeč zapsán v den osobního předání rozhodnutí, případně mu bude termín sdělen poštou spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu. Přijímací řízení pro obory s místem studia ve Zlíně bude probíhat v termínech 15. – 17. 6. 2020, pro obor BTSM na detašovaném pracovišti v Praze je to 19. 6. 2020. Přesný termín zápisu obdrží uchazeči s předstihem v elektronické pozvánce k přijímacímu řízení, v závislosti na zvoleném oboru a místě studia.