Architectural Institute in Prague

Termíny prihlášek: odporúčame: 31.5. , posledný možný termín 1.8.
prijímačky sú online : 31.5.-15.6. , 1.8. – 7.8.

ARCHIP ubytovacie priestory nemá, študentom odporúčame spriateľené ubytovacie jednotky ( viac informácií na https://www.archip.eu/school/living-in-prague )

Ben James, Architekt

max. 30 študentov v ročníku

Študenti možu zažiadať o štipendium po úspešnom ukončení 1. roka štúdia. Štipendium je vo forme zľavy na školnom do vyýšky až 90%.

forma stáže v architektonických ateliéroch

Architect, Architekt Urbanista, Designer, Fotograf, Teoretik v odbore Architektúra a Urbanizmus, Interiérový designer

Přidej se do facebookové skupiny a zeptej se této fakulty na to, co tě zajímá ↓

facebook-group

O fakulte / univerzite

Architectural Institute in Prague (ARCHIP) is the only architectural college in Central Europe to offer both Bachelor’s and Master’s degree programmes in English. Creatively combining the best of local and global architectural traditions, the school aims to form a well rounded graduate, competent in the fundamentals of the architectural profession while being capable of meeting its contemporary requirements. Our students gain a hands-on technical training while being taught that the architectural profession also has strong societal, environmental and urbanistic implications – a fact that is often omitted from the curricula of other schools of architecture. Founded in 2010 and situated in the unique space of DOX Center for Contemporary Art, ARCHIP offers an invigorating environment for young and motivated individuals to learn how to shape the world they live in.

Často kladené otázky

Áno, štúdium je celé v angličtine.

Áno, oba programy sú akreditované MŠMT Českej republiky ako aj ČKA – Českou komorou architektov či EU, tj. titul je automaticky medzinárodne vrámci EU uznávaný.