Agronomická fakulta Mendelova univerzita

Agronomická fakulta

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Prihlášky: 30. 4. 2020
Přijímací řízení je na základě prospěchu ze střední školy.

K dispozici tři vlastní ubytovací zařízení s velkou kapacitou v ceně od 2800,-Kč.

např.: 3 ministři zemědělství: Josef Lux, Marian Jurečka, Jiří Milek

Ubytovací, prospěchové, sociální, zahraniční, za tvůrčí činnost, mimořádné.

Více než 350 partnerských podniků, vlastní portál pracovních příležitostí AgroContact.cz

Obrovská poptávka po absolventech.

af.mendelu.cz

Přidej se do facebookové skupiny a zeptej se této fakulty na to, co tě zajímá ↓

facebook-group

O fakulte / univerzite

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně více než sto let připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních programů. Zabývá se moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivněním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů.

Často kladené otázky

Hlavním kritériem do bakalářského studia je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů. V případě obdržení negativního stanoviska děkana, je nutné se v případě dalšího zájmu o studium, odvolat v zákonné lhůtě 15 dní proti tomuto rozhodnutí.